Namenlijst

Namenlijst

Wetenschappelijke namenlijst

Deze namenlijst is samengesteld op basis van een groot aantal vakboeken. In de laatste kolom staat het nummer van het boek waaruit is overgenomen. In de boekenlijst is de titel van het boek terug te vinden.  Doordat er meerdere boeken vanuit een andere taalachtergrond als basis voor deze lijst dienen, zijn er meerdere productnamen vermeld. De diverse wereldtalen staan in een eigen kolom,daar waar geen eigen kolom is aangemaakt staan de namen in de overige kolom.

Vazelfsprekend kunt u vrij gebruikmaken van deze lijst. Een verwijzing naar deze website wordt vanzelfsprekend op prijs gesteld.

Deze lijst wordt met enige regelmaat aangevuld.