Fruit – Rode Bessen

Augustus

Een zeer laat rijpend en produktief ras dat geschikt lijkt voor verlating van de oogst door overkapping.

Tamelijk donkerrode, tamelijk kleine Bessen aan zeer lange trossen. Onregelma­tige vruchtzetting waardoor grote en kleine tressen aan één tros voorkomen.

Stevige, zure Bes. Lijkt door de zeer late rijptijd en de stevige Bessen geschikt voor verlating. De zure smaak wordt dan ook milder.

Geschikt voor verse consumptie.

 

Fay’s Prolific

Fay's Prolific 2-30-©

Een Amerikaans kruisingsproduct uit het einde van de vorige eeuw en in het bijzonder geschikt voor de teelt onder glas; als gevolg daarvan het vroegste ras dat te koop is. De tamelijk grote, donkerrode bessen groeien in lange trossen, zijn vrij stevig en lichtzuur van smaak.

 

Jonkheer van Tets

Jonkheer van Tets 2-29-©

 

Junifer

Rijpt even vroeg of iets later dan Jonkheer van Tets. Heeft minder last van vruchtrui dan Jonkheer van Tets. Heeft een relatief lage koudebehoefte en lijkt vooral geschikt voor de teelt onder plastic en wellicht onder glas, maar ook voor de teelt in de vollegrond.

Aanvoertijd vroeg tot zeer vroeg.

Helderrode, middelmatig grote Bessen aan lange trossen.

De smaak is stevig te noemen , iets zuur smakende Bes.

Geschikt voor verse consumptie, lijkt ook geschikt voor verwerking.

 

Red Lake

Grote heldenrode vruchten aan lange trossen. De smaak is friszuur, de vruchten bevatten verhoudingsgewijs veel sap en zijn geschikt voor verwerking en voor verse consumptie . Aanvoer begin juli.

 

Rode Rebel

Een laat rijpend, goed smakend ras.

Laat, gelijk of iets later dan Rovada.

Mooie, grote en helderrode Bessen aan lange trossen.

Tamelijk stevige Bes met een goede smaak.

Geschikt voor verse consumptie, lijkt ook geschikt voor verwerking.

 

Rolan

Een sterk groeiend, middentijds rijpend ras met mooie lange trossen.

Licht Rode Bessen aan lange trossen.

Aanvoertijd : Juli.

Vrij goed, tamelijk zuur.

Geschikt voor de verse consumptie.

Rondom

Rondom 2-32-©

Een stevige bes die in de koelkast verhoudingsgewijs lang kan worden bewaard. Een Nederlandse kruising uit 1934, die sinds 1949 in de handel is. De bessen zijn betrekkelijk klein en glanzend en zitten dicht opeen aan de tros. De smaak is zuur. Omdat het aroma bij verwerking verloren gaat uitsluitend geschikt voor verse consumptie. Te koop eind juli, begin augustus.

 

Roodneus

Een , laat tot zeer laat rijpend ras met donkerrode Bessen en prachtig ge­vulde trossen.

De aanvoer is laat tot zeer laat.

Tamelijk grote, donkerrode, glanzende Bessen. Prachtig gevulde trossen.

Stevige, zure en vlezige bes. Als de Bessen lang aan de struik blijven hangen, zoals bij verlating onder een overkapping, wordt de smaak milder.

Voor de verse consumptie.

 

Rosa Sport

Rosa Sport is een al oudere roze Bes, waarvoor de laatste tijd weer enige belangstel­ling bestaat.

Tamelijk vroeg van aanvoer.

Mooie, grote en glanzende, roze Bessen aan tamelijk lange trossen.

Tamelijk tere Bes met een tamelijk goede smaak.

Geschikt voor verse consumptie.

 

Rosetta

Nederlandse kruising tussen ‘Jonkheer van Tets’ en het Duitse ras ‘Heinemanns

Rote Spätlese “gewonnen in 1974. Een laat ras ( aanvoer half juli tot eind augustus) met grote, lichtrode bessen aan lange trossen. De smaak is matig en zuur; het ras is vooral geschikt voor verse consumptie.

 

Rotet

 

Rovada

Een laat rijpend ras met goed gevulde trossen.

Lange tros met lange dikke steel, mooie, glanzende, rode, zeer grote Bessen.

Aanvoer in Augustus.

Goede smaak met vrij sterk aroma.

Voor de verse consumptie en geschikt voor verwerking.

 

Stanza

Stanza 2-31-©

Een laat ras met vrij donkere, betrekkelijk kleine bessen en matig lange tros sen. De vruchten zijn enigszins zuur, hebben weinig aroma en zijn stevig van structuur. Geschikt voor verwerking en voor verse consumptie.