Groenten

Groenten definities.

http://www.allesovergroentenenfruit.nl/assets/files/database/groenten/uien/1.jpg
Onder groenten verstaan we alle eetbare delen van kruidachtige gewassen geschikt voor menselijke consumptie. Dit noemen we planten.
Kruidachtige gewassen zijn eenjarig of tweejarig of meerjarig.Bij de eenjarige gewassen voltrekt hele levenscyclus van de plant  zich in een jaar. Bij de tweejarige gewassen vormt de plant in het eerste jaar zoveel reserve voedsel dat het tweede jaar voldoende energie is om zich voor te planten en deze afsterft .Bij meerjarige gewassen is er na het eerste jaar zoveel reservevoedsel opgeslagen dat in het tweede jaar bloemen en zaad gevormd kan worden.De plant sterft niet af,ondergronds blijft het wortelstelsel leven en groeit in het volgende voorjaar weer uit,een  voorbeeld hiervan is de rabarber
Kruidachtige gewassen bestaan uit een wortelstelsel,bladstelen of stengels,bladeren ,bloemen en vruchten.

Hierdoor is het mogelijk om een juiste indeling te maken waar een gewassoort thuis hoort.
b.v. Prei is een bladgewas , asperges een stengelgewas en de aardappel is een knolgewas.
Meloenen,paprika en alle bonensoorten zijn vruchtgewassen.
We spreken van vruchtgewassen als het eetbare deel van de plant is opgebouwd uit een kern waarin zaad is gevormd omgeven door vruchtvlees.De komkommer en tomaat zijn hiervan een voorbeeld.

Echter er is een verschijnsel in de plantkunde dat we “schijnvruchten ” noemen.Een voorbeeld hiervan zijn de aardbei en de ananas.Van de aardbei is de bloembodem na de bestuiving gaan zwellen tot een mooi rood “vruchtje” , de zaadjes zitten niet in het vruchtvlees,maar zitten als kleine spikkeltjes op de huid van de aardbei. Bij de ananas heeft zich een soorgelijke ontwikkeling zich voorgedaan. Ook hier zitten de zaden als kleine weerhaakjes op de schil van de ananas.