Fruit – Appels ‘I’ – ‘K’

Idared

Een vooral in Duits land populaire Amerikaanse kruising tussen de ‘Jonathan’ en de ‘Wagenerappel’. De vruchten zijn tamelijk groot en egaal rood van kleur, soms met sporen van een gele ondergrond. Het crèmekleurige, stevige vruchtvlees is sappig en lichtzuur en vooral geschikt voor verse consumptie. De aanvoer vindt plaats tussen oktober en juli.

 

Ingrid Marie

Ingrid Marie Vakantie 2011 089-©

Een donkerrode vrij grote Appel die gevoelig is voor rimpelen en smaakverlies.

Vrij groot, regelmatig van vorm en platrond.

Overwegend donkerrood, waarin bleke vlekjes, rond de kelk meestal een vijftal donkere streepjes die bij zeer grote vruchten vaak overgaan in scheurtjes.

Groenig geel vruchtvlees , sappig, zachtzuur, heeft een redelijk aroma.

Vanuit de koelcel van oktober tot januari, daarna tot eind maart vanuit de CA- cellen.

Kans op uitval door scheurtjes rond de kelk.

Is gevoelig voor rimpelen en erg gevoelig voor smaakverlies.

De vruchten uit de CA-cel zijn snel afgeleefd.

De belangstelling voor dit ras loopt sterk terug.

 

 

James Grieve

James Grieve 1-8-©
Deze uitgesproken handappel uit het eind van de vorige eeuw is van half augustus tot half oktober aan de markt. Van buiten is hij geel, met rode strepen of een blos, van binnen geelwit. Er zijn echter ook roder getinte mutanten die onder uiteenlopende namen worden verkocht, zoals ‘Rode James Grieve’, ‘Lired’, ‘Rubin’ en ‘Rosamund’. Het sappige vrucht vlees is erg smakelijk, tenzij de vrucht te vroeg is geplukt, wat nogal eens voor komt. De ‘James Grieve’ is ongeschikt voor verwerking; het vruchtvlees is bovendien tamelijk kwetsbaar.

 

Jerseymac

Een vaak platronde Handappel met een waterige smaak. Tamelijk rond tot platrond, soms iets scheef en gerekt rond de kelk. Geelgroen met daarop een grote paarse tot donkerrode blos, heeft een duidelijke waslaag. Wit vruchtvlees , meestal sappig, heeft een wat waterige smaak. Aanvoer half augustus en begin september. Kort houdbaar.

 

Jonagold

Unicode

De ‘Jonagold’ is een in de Verenigde Staten gewonnen, kruising tussen de ‘Jonathan’ en de ‘Golden Delicious’, die snel aan populariteit wint. Het is een vaak zeer grote appel, met rode strepen of een blos op een gele onder grond. Het vruchtvlees is geelwit, stevig en sappig en heeft een plezierige, friszoete smaak. Het ras is zowel geschikt voor verse consumptie als voor verwerking. Aanvoer tussen oktober en april.

Jonagold (gestreept)

 

Een bekend voorbeeld uit deze groep is Jonagold Wilmuta. Deze heeft in het al­gemeen iets meer en ook een intensere rode blos dan standaard Jonagold. Ook komen minder rood tot nauwelijks roodgebloste sectoren voor (chimaeren). In jaren dat de blosvorming bij Jonagold in zijn algemeenheid gunstig verloopt kan bij deze mutant een hoog percentage fraai gebloste vruchten worden verkregen. Jonagold Wilmuta kan voor algemene teelt worden aanbevolen.

Jonagold (helderrood)
Tot deze groep behoren veel kleurmutanten van Jonagold, zoals:

Crowngold, Highwood, Jonabel, Jonakap, Schneica (Jonica) en King Jonagold. In het algemeen is de schilkleur van deze typen helderrood op een gele tot geel­groene ondergrond. Crowngold en Highwood vertonen kleine streepjes die ken­merkend zijn voor de kleur van standaard Jonagold. Deze beide typen zijn ondanks meer blos nog duidelijk als Jonagold te herkennen. De andere hierge­noemde typen zijn meer egaalrood geblost; de onderlinge verschillen zijn ge­ring. King Jonagold is meestal iets donkerder rood dan de andere typen. De mutanten uit deze groep zijn in het algemeen mooi en in voldoende mate geb­lost.

Jonagold (helder- tot donkerrood)
Tot deze groep worden (in alfabetische volgorde) onder andere gerekend de mu­tanten Decosta en Novajo. In het algemeen is de kleur van deze typen wat don­kerder rood dan die van de typen uit de vorige groep. De verschillen tussen de mutanten uit deze groep zijn van geringe praktische betekenis.

Jonagold Robein (helderrood)

Alle bekende raseigenschappen van de Jonagold zoals vruchtbaarheid, maat, smaak en hardheid zijn aanwezig, behalve dan dat het ras extreem vroeg kleurt en plukrijp is.
Jonagold 2000® Excel®

Jonagold (donkerrood)

Tot deze groep behoren onder andere (in alfabetische volgorde): Jomured, Jona­gored, Jonagored HR, Jonaveld, Martens en Rubinstar. De vruchten uit deze groep zijn zeer donkerrood geblost. Door vroeger te plukken kan de zeer donkere vruchtkleur enigszins worden voorkomen. Te vroege pluk kan echter leiden tot onvoldoende uitgerijpte dus kwalitatief minder goede vruchten, die ook tijdens de bewaring niet in kwaliteit zullen verbeteren. De verschillen tussen de hier genoemde mutanten zijn gering. Vanwege de zeer donkere vruchtkleur, waar­door zeker voor de consument nog nauwelijks sprake is van echte kenmerkende Jonagold.

Jonagored is mutant van Jonagold. Uit de Jonagored is de Jonagored Supra ontstaan met als handelsmerk MORREN’s Jonagored Supra ®

Er zijn reeds honderd mutanten bekend van Jonagold in dertig jaar. ( 2003)

 

Jonagored

Is een mutant van Jonagold. Uit de Jonagored is de Jonagored Supra ontstaan met als handelsmerk MORREN’s Jonagored Supra ®.

 

Jonathan

Jonathan 1-26-©

 

Een matig grote tot kleine Handappel die ongeschikt is voor appelmoes.

Klein van stuk tot matig groot, meer hoog dan breed, iets geribd om de kelk.

Groengeel van kleur met veel tot zeer veel rood, dit laatste laat nogal eens te wensen over.

Wit vruchtvlees , saprijk, zachtzuur, een aangenaam aroma.

Vanuit de koelcel van november tot februari, daarna tot half april vanuit de CA- cellen.

Sterk gekleurde partijen zijn bijzonder gevoelig voor Jonathanbederf, voor Jona­thanspot en lenticelvlekken.

De kleine vruchten blijven smaakloos. Jonathan is niet geschikt voor appelmoes maar wel voor de bereiding van gerechten waarbij de appelstukjes heel moeten blijven.

Dit ras wordt ook geïmporteerd o.a. uit Italië en Hongarije.

De belangstelling voor dit ras loopt sterk terug.

 

 

Julyred

Een sappige, friszure zomerappel. Vrij rond, soms iets hoekig en licht geribd rond de kelk. Julyred heeft een groengele ondergrond met daarop een grote paarsrode en soms donkerrode blos en een duidelijke waslaag. Vrij wit vruchtvlees, sappig tot zeer sappig, een vrij zure smaak. In de tweede helft van juli en begin augustus verkrijgbaar. Tamelijk kort houdbaar. Het is een zure Zomerappel met een redelijke smaak.

 

Karmijn de Sonnaville

P1040192 Karmijn de Sonnaville-©

Een Bewaarappel met een uitstekende friszure smaak en een zeer goed aroma. De uiterlijke kwaliteit laat veelal te wensen over. Vanwege verscheidene proble­men in de teelt is het ras nog van geringe betekenis. Uitstekende Hand- en Moesappel.

Groot van formaat , maar niet erg regelmatig gevormd.

Karmijnrood op een gele ondergrond, met een matige tot sterke verruwing voor­al rond de steel en de neus. Soms is de verruwing zo sterk dat de vruchten al in een vroeg stadium scheuren.

Roomwit, vast vruchtvlees , friszuur met het Cox’s 0.P.-aroma.

Aanvoer vanuit de koelcel van half oktober tot half december, vanuit de gescrubde CA- cellen tot eind februari.

Karmijn is gevoelig voor de bewaarafwijkingen zacht, glazigheid, klokhuis­bruin, vruchtvleesbruin en lage-temperatuurbederf. Zowel klokhuisbruin als vruchtvleesbruin komen met name voor bij een lage bewaartemperatuur. Het optreden wordt nog versterkt bij de combinatie van een hoog C02 en een laag 02– gehalte. In verband met de grote gevoeligheid voor lage-temperatuurbederf niet onder de 4 °C bewaren. Vruchten van matig bezette bomen en zeer grove vruch­ten zijn minder geschikt om te bewaren. Deze Appelen kunnen na de bewaring soms snel melig en zacht worden; ze moeten daarom niet te laat worden ge­ruimd. In de koelcel is Karmijn de Sonnaville houdbaar tot begin december bij 4 °C. In verband met de grote gevoeligheid voor klokhuisbruin en vruchtvlees­bruin verdient het aanbeveling bij gescrubde CA-bewaring de combinatie van 1 tot 2% CO2 en 2% 02 toe te passen. De Appelen kunnen zo tot eind januari be­waard worden. De temperatuur moet bij gescrubde CA- en ULO-bewaring op 4°C gehouden worden.

Bij ULO kan bewaard worden tot eind februari. Het 02-gehalte moet boven de 1,2% blijven. Door de grotere C02 gevoeligheid mag het C02-gehalte niet boven de 1% komen.

Smaak zeer goed, friszuur; vruchtvlees vast, roomwit. Zeer goede handappel die na de pluk enige tijd nodig heeft om eetrijp te worden.

Goed geschikt voor moes en zeer geschikt voor appelsap. Matig geschikt voor slaatjes, ongeschikt voor gebak.

Karmijn de Sonnaville De grote vruchten van deze kruising tussen de ‘Cox’s Orange Pippin’ en de ‘Jonathan’ lijken wel wat op die van de ‘Schone van Boskoop’. De kleur is karmijn rood op een gele ondergrond ( vaak met wat schilverruwing rondom de steel en de kelk); het vruchtvlees is geel- wit, sappig en friszuur met een eigen aroma. De ‘Karmijn’ is een uitstekende handappel. Hij is tussen oktober en februari aan de markt.

 

Katja

Een kegelvormige Handappel die in september wordt aangevoerd. Op een gele ondergrond komt een rode blos voor die niet altijd even egaal is. Vrij veel vruchten hebben min of meer brede geelrode strepen of banen. De smaak is matig. Is gevoelig voor zachtrot en smaakverlies. De niet altijd egale kleur komt het aanzien van dit ras in de kist niet ten goede