Fruit – Bessen – Zwarte Bessen

Baldwin

Een laatrijpend ras met goede , middelmatig grote bessen die gelijkmatig op kleur komen. De dicht op elkaar hangende trossen zijn moeilijk  met de hand te plukken: in de beroepsteelt worden ze machinaal geoogst.

 

Ben Lomond

Een matig tot krachtig groeiend, vroeg rijpend en produktief ras met grote Bes­sen. Zowel geschikt voor machinale oogst als handpluk.

aanvoer vroeg.

Goed te plukken , zowel machinaal als met de hand.

Grote Bessen aan lange trossen.

Tamelijk stevige vruchtschil, goede sapkleur.

Weinig vatbaar voor Amerikaanse Kruisbessenmeeldauw en bladvalziekte.

 

Ben Nevis

Een matig tot krachtig groeiend, vroeg rijpend en produktief ras met grote Bes­sen aan lange trossen. Geschikt voor machinale oogst en handpluk.

Aanvoer vroeg.

Goed te plukken, zowel machinaal als met de hand.

Grote Bessen aan lange trossen.

Tamelijk stevige vruchtschil, goede sapkleur. Rijpt wat onregelmatig.

Weinig vatbaar voor Amerikaanse Kruisbessenmeeldauw en bladvalziekte.

 

 

Black Down

 Een matig en breed groeiend ras dat vroeg rijpt. Heeft een uitstekende sapkwa­liteit en is geschikt voor machinale oogst.

Aanvoer vroeg.

Goed te plukken bij machinale oogst en tamelijk goed met de hand.

Tamelijk grote tressen en trossen.

Zeer goede sapkleur, zeer goed aroma en hoog gehalte aan vitamine C.

Weinig vatbaar voor Amerikaanse Kruisbessenmeeldauw en matig vatbaar voor bladvalziekte.

 

Black Reward

Eveneens een laatrijpend ras gelijk aan Baldwin. De bessen zijn gemakkelijk te plukken,hebben een goede smaak en een kruidig,stevig aroma

 

Phoenix

Een laat bloeiend en laat rijpend ras met grote vruchten. Geschikt voor machi­nale oogst, door de lange trossen ook geschikt voor handpluk.

Aanvoer laat.

Grote Bessen aan tamelijk lange trossen.

Tamelijk stevige schil, goede sapkleur, goede smaak (tamelijk zoet) met tamelijk goed aroma en een hoog gehalte aan vitamine C.

Tamelijk vatbaar voor Amerikaanse Kruisbessenmeeldauw en bladvalziekte.

 

Tenah

Een goed groeiend, tamelijk vroeg rijpend en produktief ras. Door breeduitge­zakte struiken minder geschikt voor machinale oogst. Door lange trossen ge­schikt voor handpluk. Is niet of nauwelijks van Tsema te onderscheiden.

aanvoer vroeg.

Goed te plukken, zowel machinaal als met de hand. De breed uitzakkende takken maken het ras echter minder geschikt voor machinale pluk.

Grote Bessen aan lange trossen.

Goede sapkleur, goede smaak met een goed aroma en een hoog gehalte aan vi­tamine C.

Tamelijk vatbaar voor Amerikaanse Kruisbessenmeeldauw en matig vatbaar voor bladvalziekte.

 

Tsema

 Een goed groeiend, tamelijk vroeg rijpend en produktief ras. Door breed uitge­zakte struiken minder geschikt voor machinale oogst. Door lange trossen ge­schikt voor handpluk. Is niet of nauwelijks van Tenah te onderscheiden.

Aanvoer vroeg.

Goed te plukken , zowel machinaal als met de hand. De breed uitzakkende takken maken het ras echter minder geschikt voor machinale pluk.

Grote Bessen aan lange trossen.

Goede sapkleur, goede smaak met een goed aroma en een hoog gehalte aan vi­tamine C.

Tamelijk vatbaar voor Amerikaanse Kruisbessenmeeldauw en matig vatbaar voor bladvalziekte.

 

Wellington XXX

Wellington XXX 2-33-©