Overig

Overigen

Nederlands: Kapperbes of kapperappel
Engels: Capperberries
Spaans: Alcaparrones
Kapperbes of  Kapperappel is de vrucht van de struik met de botanische naam  Capparis spinoza . Deze struik is ook de leverancier van de overbekende kappertjes,die als garnering of smaakmaker bij veel vis en vleesgerechten worden gegeten.
Is het kappertje de nog ongeopende bloemknop,de kapperbes is de vrucht die ontstaat nadat de bloemknop is gaan bloeien en bevrucht wordt. De kapperbes,ik vindt dit de meest juiste benaming, wordt ca. 3 tot 5 cm lang met een helder groene schil die bij het inmaken verkleurt.
Caperberries alcaparrones in Spanish – are the fruit of the caper bush, Capparis Spinosa.De kapperbes lijkt op een grote langwerpige druif met witte strepen. Mustapha s caperberries are brine-cured in vinegar and salt, providing a somewhat tangy and nutty taste, which is not as strong or flavorful as a caper their texture is often reminiscent of a cornichon. Ingemaakt of opgelegd in azijn en zout, een beetje pikant en pittig van smaak, die niet zo sterk of smaakvol is als een kappertje ,de textuur doet vaak denken aan een Cornichon(kleine augurk). It has a much less intense flavor than a caper. Het heeft een veel minder intense smaak dan een kappertje. They are preserved in water, vinegar, and salt. Ze worden bewaard in water, azijn en zout. Caperberries can be eaten like olives; in fact, they can make an interesting alternative in a martini. Kapperbes kan worden gegeten, zoals olijven, in feite, kunnen zij een interessant alternatief voor de olijf in een martini zijn.
Use these crunchy, mildly tangy Moroccan caperberries in salads, antipasto, or tapas.Gebruik deze knapperig vruchten , in een licht pikant Marokkaanse salades, antipasto, of tapas. They are great accompaniments to cheese or ham. Ze zijn geweldig als  begeleiding van kaas of ham. Their flavor tends to be a bit more pickle-like with a tangy, slightly sour flavor. Caper bushes are indigenous to the Mediterranean region, but they do very well anywhere that has dry heat and intense sunlight. De smaak gaat een beetje meer naar de pekel-achtige met een sterke smaak, licht zure smaak.
Kaperstruiken komen van nature voor in het Middellandse-Zeegebied, maar ze doen het heel goed in gebieden met een  droog en warm klimaat en intens zonlicht. They grow wild around the Mediterranean, flourishing in the same climates as olives, and in fact, we have come to recognize the flavor of a caper as classic Mediterranean. Ze groeien in het wild rond de Middellandse Zee, de kapperstruik  doet het goed in hetzelfde klimaat als olijven, en in feite herkennen  we de smaak van een kappertje en kapperbes  als een klassieker uit het  Middellandse Zee gebied. They are cultivated and collected in their natural range – in Spain, the south of France, Italy, Dalmatia, Greece, Algeria, Egypt, Tunisia, and especially Morocco. Ze worden geteeld in hun natuurlijke verspreidingsgebied in – o.a. Spanje, het zuiden van Frankrijk, Italië, Dalmatië, Griekenland, Algerije, Egypte, Tunesië, Marokko .Maar ook in de Subtropen van Amerika en Mexico.
Aan de Kapperbes verwante vruchten zijn de pittig smaken de bessen van de Capparis decidua in Zuid Azie bekend onder de namen karir,kair, kirir en karril die net als de kapperbes wordt ingelegd in azijn en zout .Indien de vruchten aan de struik rijpen zijn deze eveneens rauw eetbaar.
Binnen de kapper familie zijn meer dan 35 variëteiten bekend,waarvan de meeste een lokale betekenis hebben.