Exoten – Algemeen

Wat zijn nu exoten/uitheemseproducten

http://www.allesovergroentenenfruit.nl/assets/files/database/exoten/1.jpg
Voor Nederlandse begrippen zijn hier veel uitheemse producten te koop. De reden hiervan ligt voornamelijk in de historie van ons land. Was het Columbus die Amerika ontdekte, de Nederlanders waren goede tweede in het ontdekken van verre landen.
Juist op die verre reizen werd er van alles aan eetbare en niet eetbare planten en vruchten meegenomen. Zo zijn de aardappelen, komkommers en tomaten in onze cultuur gekomen.
Natuurlijk was en is ons klimaat voor veel tropische gewassen ongeschikt, maar de kasteelt heeft voor een oplossing gezorgd. In de jaren van de Gouden Eeuw was het voor veel rijke kooplieden een ‘must’ om exotische planten/vruchten uit eigen oranjerie (kas) te showen/eten. In menig opzicht waren zij de trendsetters.
De trendsetters van 21e eeuw zijn vooral de repatrianten uit het voormalige
Nederlands-Indië die na de onafhankelijkheid noodgedwongen naar Nederland terugkwamen. Ook de vele Nederlandse militairen die daar gewerkt hebben, kwamen met een andere eetcultuur in aanraking.
Ook onze binding met Nieuw-Guinea, Suriname en de Antillen is van grote invloed geweest op de veranderingen in het eetpatroon van de Nederlanders, denk hierbij aan de vele Chinese restaurants die in deze periode (1950-1970) geopend zijn. In de jaren hierna zijn het de invloeden van Turkse en Marokkaanse gastarbeiders die het assortiment AGF producten beïnvloeden.
In dezelfde periode neemt de welvaart toe en gaan velen een vakantie in het buitenland doorbrengen. Italië, Frankrijk en Spanje zijn populaire vakantiegebieden. Langzaam maar zeker worden eetgewoonten en receptuur overgenomen. De rijstepap met suiker wordt vervangen door gebakken rijst met groenten en de pannenkoek door de pizza of paella.
Het gebruik van uitheemse groenten en vruchten neemt een steeds grotere plaats in bij de consument en de groentehandel. De horeca volgt, of heeft op vele plaatsen het initiatief genomen.
Het gebruik van deze uitheemse producten door de consument wordt gestimuleerd door AGF Promotie Nederland en door damesbladen als, Libelle en Margriet. In ieder glossymagazine zijn wel recepten en foto’s van tropische vruchten te vinden.
Waren het eerst de gespecialiseerde bedrijven binnen de groentehandel en horeca, thans krijg je bij iedere fast-foodzaak, een schijfje Kiwi en een blaadje ijsbergsla als garnering bij de hamburger.
Uitheemse en minder bekende producten ‘Exoten’
Het aantal ‘exoten’ dat al in het assortiment van de Nederlandse retailer in Aardappelen, Groenten en Fruit is opgenomen, wordt nog steeds uitgebreid met nieuwe producten. Het gaat om producten die in ons land niet geteeld kunnen worden vanwege klimatologische omstandigheden.
Door snelle maar vooral betere transportmiddelen waarin koeling is toegepast, is het goed mogelijk producten uit alle werelddelen in prima conditie op de Nederlandse markt te brengen.
Tijdens het bewaren van de producten treedt o.a. door verdamping een teruggang in voedingswaarde op. De achteruitgang van de kwaliteit is het grootst naarmate de temperatuur hoger of lager is dan de voor het product geldende bewaartemperatuur. Bladgroenten moeten worden afgedekt met een kunststoffolie om uitdroging te voorkomen. Voor alle producten, maar vooral voor de vruchtgewassen, geldt dat ze voorzichtig moeten worden behandeld, omdat door beschadigingen schimmelziekten kunnen optreden die zich snel uitbreiden. Ook producten die verzwakt zijn door een verkeerde bewaring of langdurige bewaring zijn gevoelig voor schimmelziekten.
Bij de productomschrijving worden de gebruiksmogelijkheden vermeld.
Veel van de in Nederland wonende ‘buitenlanders’ nemen de verkoop van ‘hun producten’ zelf ter hand, als de Nederlandse detaillist niet overgaat tot het in zijn assortiment opnemen van uitheemse en minder bekende producten.
Naamgeving
Uitheemse producten worden afhankelijk van het land van herkomst benoemd, dit kan tot verwarring leiden. Is de Loquats het zelfde als de Neffle? Of de Japanse Mispel het zelfde als de Nispero? Inderdaad het gaat hier om een en dezelfde vrucht .Meestal hanteren we in Nederland de naam van het belangrijkste exportland, echter dat neemt niet weg dat we door het jaar heen toch verschillende namen voor hetzelfde product tegenkomen. Vandaar dat we in de productbeschrijving altijd uitgaan van de wetenschappelijke naam, die dan cursief wordt geschreven. Voor het hierboven genoemde Loquats is dat Eribotrya japonica, uit de Familie van de Rosaceae.
Naast de naamgeving in de moderne vreemde talen, kan het zinvol zijn meerdere namen te vermelden. Zover dat mogelijk is worden deze afzonderlijk vermeld.
In de dagelijkse praktijk komt u product namen tegen die niet vermeld staan in de tekst Het is m.n. in Afrika en Azië waar door de vele verschillende talen producten een eigen lokale naam hebben, Komt u die tegen? Noteer deze in uw eigen  aantekeningen.
Naast de verwarring die kan ontstaan over de verschillende soortnamen, is een houvast het gebruik van rasnamen ook variëteit of cultivar namen genoemd. Hoewel voor de meeste exoten het gebruik van rasnamen nog geen algemeen gebruik is, wordt dit gelukkig wel steeds belangrijker. Ook in de consumenten informatie worden steeds meer rasnamen gebruikt.