Fruit – Witte Bessen

Albatros

Een matig groeiend, tamelijk vroeg tot middentijds rijpend ras met uitstekend smakende vruchten.

Aanvoer tamelijk vroeg tot middentijds.

Mooie, tamelijk grote, lichtgele Bessen aan tamelijk lange trossen.

Zeer goede smaak (zoet) met een aangenaam aroma.

Tamelijk vatbaar voor bladvalziekte, verder nog weinig gegevens.

 

Blanka

Een sterk groeiend, laat rijpend en zeer produktief ras met vrij grote Bessen aan lange trossen.

Aanvoer is laat.

Tamelijk grote, gele Bessen aan lange trossen. Veel Bessen per tros.

Tamelijk stevig, matig van smaak (vrij zuur) met grote zaden.

Matig vatbaar voor bladvalziekte, verder nog weinig gegevens.

 

Primus

Een krachtig groeiend tamelijk laat rijpend en produktief ras met tamelijk kleine vruchten aan lange trossen.

Aanvoer is middentijds tot tamelijk laat.

Gele, tamelijk kleine Bes aan lange trossen met veel Bessen per tros.

Vrij goede smaak, tamelijk stevig.

Lijkt weinig vatbaar voor bladvalziekte, verder nog weinig ervaring.

 

Werdavia

Unicode

Werdavia (syn. Weisse Holländische)

Een krachtig groeiend, vroeg rijpend ras met Bessen van goede kwaliteit.

Vroege bes.

Witte, tamelijk grote Bes aan tamelijk lange trossen.

Wat teer en tamelijk zuur van smaak.

Lijkt weinig vatbaar voor bladvalziekte, overigens weinig ervaring.

 

Witte Parel

Witte Parel (waarschijnlijk syn. White Pearl)

Rijptijd is middentijds.

Witte, tamelijk kleine Bessen aan korte trossen.

Goede smaak, maar tamelijk teer.

Vatbaar voor vruchtrot, weinig vatbaar voor bladvalziekte.

Unicode

Zitavia

Een sterk groeiend, zeer vroeg bloeiend en snel rijpend ras met zeer lange tros­sen en soms een wat onregelmatige vruchtzetting.

Rijptijd is vroeg.

Tamelijk grote, gele Bessen aan zeer lange trossen. De trossen zijn soms niet goed gevuld door vruchtrui in het midden van de tros.

Tamelijk stevige bes  met een goede smaak.

Tamelijk vatbaar voor bladvalziekte, verder nog weinig ervaring.